українська федерація йоги logo UFY

Хатха-йога-прадипіка Джйотсна

Хатха-йога-прадипіка — це не перший текст, що містить ідеї йоги; навіть у традиції хатха-йоги він не перший. Однак, цей текст отримав охоплення у стародавніх та сучасних медіа, його всі знають і на нього посилаються. За це ми його теж любимо і читаємо.

Ми (санскритологи Тетяна Приходько та Ольга Черняк) почали перекладати Прадіпіку з коментарем «Джйотсна».

Ми плануємо іноді (можливо навіть регулярно) радувати вас нашим перекладом цього тексту.

Слідкувати за новинами перекладу можна на каналах «Санскрит в Україні»» та «Бібліотека йоги»

25 квітня 2023 г.

Зміст

Назва

atha haṭha-yoga-pradīpikā saṃskṛta-ṭīkā-bhāṣā-ṭīkā-sametā

Отже,
«Хатха-йога-прадіпіка»1
 санскритом, з коментарем «бхаша» 

prathama-upadeśa

Перший розділ

Шлока 1

śrī ādi-nāthāya nama: astu tasmai yena upadiṣṭā haṭha-yoga-vidyā ॥ 

vibhrājate pronnata-rāja-yogam āroḍhum icchor adhirohiṇī iva ॥ 1 ॥

Вітаю великого Адінатха2, завдяки настановам якого, наука хатха-йоги, наче драбина або провідна зоря, полегшує шлях охочому піднятися до піднесеної раджа-йоги.

1 Висвітлення хатха-йоги.

2 Одне з імен Шиви.

Коментар Джйотсна, вступ

guruṃ natvā śivaṃ sākṣāt brahmānaṃdena tanyate  ॥ 
haṭha-pradīpikā jyotsnā yoga-mārga-prakāśikā ॥ 1.1 ॥

idānīṃ-tanānāṃ subodha-artham asyāḥ suvijñāya gorakṣa-siddhāṃta-hārdam । mayā meruśāstri-pramukhya-abhiyogāt sphuṭaṃ kathyate atyaṃta-gūḍhaḥ api bhāvaḥ ॥

mumukṣu-jana-hita-arthaṃ rāja-yoga-dvārā kaivalya-phalāṃ haṭhapradīpikāṃ vidhitsuḥ parama-kāruṇikaḥ svātmārāma-yogi-īṃdraḥ tat-pratyūha-nivṛttaye haṭhayoga-pravartaka- śrīmadādinātha-namaskāra-lakṣaṇaṃ maṃgalaṃ tāvad ācarati śrī ādināthāya iti ādinā ||

Привітавши самого вчителя Шиву, Брахмананда освітлює шлях йоги, за допомогою [коментаря] «Джйотсна3».

Завдяки старанній практиці в головному з [викладеного] Меру-шастрином4, я пізнав серце вчення Горакші. Тепер я проясню прихований зміст «Хатха-йога-прадіпіки», щоб полегшити її розуміння сучасникам.

Наділений найвищим милосердям владика йогів Сватмарама5 побажав створити Хатха-йога-прадіпіку такою, що приводить до звільнення й підходить тим людям, які прагнуть осягнути його за допомогою раджа-йоги. Тому для усунення перешкод [у своєму починанні] він уклав першу шлоку так, щоб висловити привітання великому Адінатху, творцю хатха-йоги.

Комментарий к первой шлоке

tasmai śrī ādināthāya namo’stv ity anvayaḥ ।

ādiḥ ca āsau nāthaḥ ca ādināthaḥ sarva-iśvaraḥ śivaḥ iti arthaḥ । śrīmān ādināthaḥ tasmai śrīādināthāya । śrīśabdaḥ ādiḥ yasya saḥ śrīādiḥ śrīḥ ādiḥ ca asau nāthaḥ ca śrī ādi-nāthaḥ tasmai śrī-ādi-nāthāya । śrī-nāthāya viṣṇave iti vārthaḥ ।

[Щодо слів] «Вітаю великого Адінатха».

Якщо Адінатх (ādinātha) — це самаса6 типу карма-дхарая, в якій слово ādi перекладається як «перший, первісний», а nāthā — «володар», то ādināthaḥ перекладається як «Передвічний владика», тобто «володар всього», тобто «Шива». Щодо слова śrī, у цьому випадку воно перекладається як «уславлений». Тобто текст присвячений Уславленому Шиві.

Проте, śrī-ādinātha може бути бахувріхі самасою, тоді śrī-ādināthā — «володар над Шрі та іншими», тобто «чоловік Шрі» (одне з імен Лакшмі), тобто «Вішну». І в такому разі текст присвячений Вішну.

yena ādināthena upadiṣṭā giri-jāyai haṭhayogavidyā haśca ṭhaśca haṭhau sūryacaṃdrau , tayor yogo haṭhayogaḥ etena haṭha-śabda-vācyayoḥ, sūrya-caṃdrākhyayoḥ prāṇāpānayor aikya-lakṣaṇaḥ prāṇāyāmo, haṭhayoga iti haṭha-yogasya lakṣaṇaṃ siddhaṃ |

gorakṣa-nāthena siddha-siddhāṃta-paddhatau |
hakāraḥ kīrtitaḥ sūryaṣṭhakāraścaṃdra ucyate |
sūryā-caṃdramasor yogād haṭhayogo nigadyate|

tat-pratipādikā vidyā haṭha-yoga-vidyā haṭha-yoga-śāstram iti yāvat |  girijāyai  ādināthakṛto haṭhavidyopadeśo mahākālayogaśāstrādau prasiddhaḥ|

Отже, Адінатх виклав Парваті науку хатха-йоги. Щодо терміну «хатха-йога» — його слід розуміти як «поєднання «ха» та «тха». Під складами «ха» і «тха» слід розуміти сонце та місяць, тобто прану7 та апану8. Те, що характеризується поєднанням прани та апани – це пранаяма9. Тобто хатха-йога – це пранаяма. Так слід розуміти термін «хатха-йога».

Шодо цього наводжу цитату Горакша-натха із «Сіддха-сіддханта-паддхаті»:

«Склад «ха» означає «сонце», «тха» — місяць. Термін «хатха-йога» походить від поєднання сонця та місяця».

Знання, яке це пояснює – наука хатха-йоги. Саме цю науку, відому серед інших великих йога-шастр, Шива виклав Парваті.

prakarṣeṇa unnataḥ pronnataḥ | maṃtrayoga-haṭhayoga-ādīnām adhara-bhūminām uttara-bhūmitvād rāja-yogas ya pronnatatvaṃ |

rāja-yogaś ca sarva-vṛtti-nirodha-lakṣaṇo asaṃprajñāta-yogaḥ | 

tam icchor mumukṣor adhirohiṇi iva  adhiruhyate anayā iti adhirohiṇī niḥśreṇi iva vibhrājate viśeṣeṇa bhrājate śobhate |

yathā pronnata-saudham āroḍhum icchor adhirohiṇī anāyasena saudhaprāpikā bhavati, evaṃ haṭha-dīpikā api pronnata-rājayogam āroḍhum icchor anāyāsena rāja-yoga-prāpikā  bhavati iti | upamālaṃkāraḥ |

[Що стосується слів шлоки] «піднесена» [раджа-йога], мається на увазі «найвищою мірою визначна», тобто та, що перебуває на вищому ступені по відношенню до мантра-йоги, хатха-йоги і лайя-йоги.

Раджа-йога, яка має ознаку зупинки всіх когнітивних викривлень, підходить для стану, що перевищує пізнання.

[Що стосується слів шлоки] «охочому піднятися до піднесеної раджа-йоги» мається на увазі «той, хто прагне до звільнення».

[Що стосується слів] «наче драбина полегшує шлях», мається на увазі, що [практик] ніби підіймається за її допомогою по східцях, які світяться, тобто освітлюють [шлях].

Подібно, як драбина існує для того, щоб охочий безперешкодно піднявся на  вершину замку, так і Хатха-йога-прадіпіка існує для охочого безперешкодно освоїти піднесену раджа-йогу.

 iṃdra-vajrākhyaṃ vṛttam || 1 ||

Перша шлока складена розміром «індра-ваджра».

3 Назва коментаря в перекладі “Місячне світло”.
4 Вчитель Брахмананди.
5 Сватварама – можливий автор Хатха-йога-прадіпікі.
5 Складне слово.
6 Вдих або тип енергії.
7 Видих або тип енергії.
8 Проконтрольоване дихання.